.

Memories, Notes For Myself ;, Real me; Real story :)

‘Chổng mông vào quá khứ,
Thỏa mãn với hiện tại
Kệ mẹ tương lai’

Vấn đề là tương lai luôn chuyển biến, xã hội phát triển không ngừng,
Vậy cớ gì mà con người lại sống mãi một kiểu.

Hiện tại cần cái gì thì tìm cái đó
Muốn cái gì thì giành giật cái đó
Thiếu cái gì thì thêm cái đó.
Còn thừa thì vứt mẹ nó đi.

( J)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s